Werkgebied

Samen Verder levert verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning in de volgende gemeenten:

 • Asten
 • Deurne*
 • Eindhoven **
 • Bakel (niet Gemert)
 • Helmond ***
 • Laarbeek (alleen huishoudelijke hulp)
 • Geldrop-Mierlo
 • Nuenen
  (momenteel nog geen huishoudelijke hulp in Nuenen)
 • Someren

* In Deurne is tevens de sfeervolle woonlocatie SamenThuis voor 22 bewoners voor de ouder wordende client met somatische of psychogeriatrische aandoening. Vlierdenseweg 109A, te Deurne.

** In Eindhoven zijn er nog 2 nieuwe studio’s (januari 2018) voor jongvolwassenen welke behoefte hebben aan beschermd- of begeleid wonen. Aalsterweg 137, te Eindhoven.

*** Diverse woningen op de Steenweg Helmond, beschikbaar voor begeleid wonen voor jongvolwassenen.