Vrienden Van

De voorzieningen vanuit de reguliere zorg zijn soms onvoldoende om de cliënten net die extra geluksmomenten te kunnen geven welke zo bijzonder zijn om een waardevol bestaan te kunnen leiden.

Stichting Vrienden van Samen Verder zet zich in om donaties te verkrijgen voor de cliënten van Samen Verder. Geld dat niet voorhanden is via andere bronnen. Dit geld wordt ingezet voor bij de stichting ingediende projecten en activiteiten. Altijd met als doel de bewoners en cliënten iets extra’s te kunnen bieden, als onmisbare aanvulling op de gelden van de overheid.

Extra inkomsten

Het bestuur probeert geld te verkrijgen via eenmalige donaties, terugkerende ondersteuningen, fondsen, sponsoring, subsidies, schenkingen etc. Er is geen winstoogmerk. Ieder bedrag is welkom!

De bestuursleden Vrienden Van:

  • Mevrouw P. Adriaans (voorzitter)
  • De heer F. Wolters (secretaris)
  • De heer C. Brood (penningmeester)
  • De heer F. Berkers
  • De heer P. Fung-A-Loi
  • Mevrouw K. Hilverda

De bestuursleden opereren onafhankelijk van Samen Verder en zetten zich vrijwillig en belangeloos in. Zij vergaderen tenminste 3 x per jaar.

Maak het verschil

Vindt u het welzijn van uw medemens belangrijk en wilt u in uw eigen omgeving een bijdrage leveren? Donaties zijn meer dan welkom op rekeningnummer NL 34  RABO 0324.0719.81.  De Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Het RSIN nummer is 858062410. Er hoeft bij erfenissen of schenkingen geen erf-of schenkbelasting betaald te worden.

Contact met Vrienden

Hebt u vragen of wilt u reageren? Dit kan via mailadres VriendenVanSamenVerder@samenverder.nl

U wordt van harte uitgenodigd uw bijdrage te doneren. Uw geld wordt goed besteed!