Thuis wonen met dementie, gaat dat nog wel?

Het zou toch heerlijk zijn wanneer iemand zo lang mogelijk in zijn / haar eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen!

Ongeveer 70% van de mensen met dementie woont nog thuis. Echter word iemand met dementie afhankelijker van zijn/haar omgeving. Het thuis wonen is erg belangrijk voor iemand met dementie, het is de veilige en bekende omgeving. Daarnaast is hier voor de vaste structuur aanwezig, deze is erg van belang.

Ook in de thuissituatie zijn er mogelijkheden om iemand met dementie te ondersteunen, denk hierbij aan thuiszorg, dagbesteding, begeleiding thuis of een casemanager. Iemand met dementie heeft bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het voorzien van eten en drinken of het innemen van de medicatie. Naast deze praktische dagelijkse behoeften is ook welzijn een onderdeel. In welzijn kan er gedacht worden aan in groepsvorm samen komen en activiteiten ondernemen of juist één op één samen koffie drinken of een wandeling maken.

Naast de ondersteuning in diensten kan er ook samen met de mantelzorger gekeken worden naar aanpassingen in huis of de inzet van zorgtechnologie. De thuissituatie is bij iedereen anders, hierin is maatwerk van belang. Technologie is een nieuw opkomende vorm van ondersteuning bij mensen met dementie.

Bekostiging

De bekostiging van deze zorg en/of ondersteuning  in de thuissituatie is (gedeeltelijk) mogelijke vanuit de zorgverzekeringswet of vanuit de wet langdurige zorg. Dit betekent dat er een pakket aan zorg en ondersteuning in de thuissituatie betaald word door uw zorgverzekeraar. De casemanager kan u ondersteunen om deze bekostiging in gang te zetten en informeert u over de mogelijkheden.

Wij denken graag met u mee in oplossingen. Neem gerust contact op met onze coördinator dementie in Helmond op het telefoonnummer 06 – 18 539 420 of via het hoofdkantoor 0492 – 476 001.

Lees verder: