Talentontwikkeling

Samen Verder is geen traditionele autocratie, maar een organisatie met een gedecentraliseerde stijl.

We streven het volgende na:

Medewerkers oefenen meerdere rollen uit, waardoor er breed inzicht is in de zorg en overstijgend meegedacht kan worden in majeure beslissingen.

Geluk van de medewerker staat centraal. Onze medewerkers zijn trots, hebben vertrouwen in eigen verantwoordelijkheid, krijgen erkenning en hebben respect voor elkaar.

Bereik je potentieel:

  • waarbij we je uitdagen voor een open (delen van informatie) en actiegerichte organisatiecultuur, door bijvoorbeeld tijdens het middenkader overleg een ‘lege’ stoel ter beschikbaar te stellen voor iedere medewerker die wil aanschuiven en kan mee praten met actuele onderwerpen en creatieve innovatie wordt bevorderd;
  • een overtuiging, “dat zorg beter kan” en een bijdrage te willen leveren aan betere zorg;
  • met volledige toewijding voor de mens en het vak;

Focus op de medewerker en de client en minder op de structuur of procedures.

Medewerkers beslissen mee in de werving van leidinggevende en beoordelen hem/haar.