Mens mogen zijn

Met een vast team in een sfeer van warme respectvolle zorg, streven wij naar tevreden bewoners die prettig en zonder bekommernissen kunnen wonen. Bij SamenThuis zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders aanwezig. 


Liefdevolle zorg voor ouderen

Een cultuur in de ouderenzorg waar mensen belevingsgericht werken, waar ind je die? Bij SamenThuis in Deurne..  


Wat is belevingsgericht werken?

Vanuit vakmanschap actief en bewust kijken en luisteren naar de cliënt en zijn mantelzorgers, daar draait het om bij belevingsgericht werken. Zelf verantwoordelijkheid nemen is de opdracht. 
Centraal staan vier vragen:
– Wat heb ik vandaag betekend voor de cliënt?
– Hoe heeft de cliënt zelf keuzes kunnen maken?
– Hoe doe ik het samen met cliënt, mantelzorger en familie?
– Hoe heb ik vandaag vrijheid geregeld?


Naast de cliënt staan

Medewerkers van SamenThuis ‘In de afgelopen perioden hebben we samen met onze medewerkers van SamenThuis deze verdiepingsslag in de praktijk gebracht aan de hand van vier belangrijke pijlers. Dat zijn attitude van medewerkers, eigen regie, samenredzaamheid en vrijheid. Samen met onze medewerkers hebben we dit bereikt en het wortels gekregen, is tot bloei gekomen en groeit door!’