Bezoekregeling vanaf 27 mei 2020

Beste bewoners, eerste contactpersonen,

Vanaf 27 mei is het voor woonzorginstellingen SamenThuis – Samen Verder mogelijk om een voorzichtige start te maken met het versoepelen van het bezoekverbod. We zijn ...

Lees meer

Voorbereiding Coronavirus

Helmond, 13 maart 2020

Onderwerp: Samen Verder heeft zich voorbereid op het Coronavirus (kopie gericht aan bewoners / clienten van Samen Verder


Geachte mevrouw, mijnheer, beste clienten en bewoners,

De ...

Lees meer

Bezoek SamenThuis – Deurne

Bij elk bezoek bij de prachtige locatie “SamenThuis” te Deurne, ervaren we een deken van warmte en geluk. Een sterk gevoel van voldoening wat we met iedereen kunnen delen.

Je ...

Lees meer

Hoe tevreden zijn onze clienten?

Samen Verder trots op haar goede reputatie

Vandaag 23 september, werd het resultaat van de aanbevelingen door onze clienten bekend voor de wijkverpleging van Thuiszorg Samen Verder, middels de zogenaamde ...

Lees meer

Hitteprotocol

Nu er warme tijden aanbreken, treft u hierbij de het hitteprotocol aan. Dit hitteprotocol is geënt op de thuiszorg en extramurale geclusterde zorg.

  1. Maak een overzicht van cliënten/patiënten met een ...
Lees meer