Missie

Samen Thuis ondersteunt mensen in het behouden en verbeteren van hun welzijn en gezondheid daar waar zij wonen. Optimaliseren van de kwaliteit van leven is daarbij steeds het uitgangspunt. Dat doen we op een professionele en betrokken manier, met oog en respect voor de individuele wensen, mogelijkheden en behoeften.

Wij streven naar voortdurende verbetering van de zorg voor onze cliënten. We willen hen zo goed mogelijk in staat stellen een zelfstandig en onafhankelijk leven te leiden waarbij ze hun eigen regie voeren en keuzemogelijkheden behouden.

Visie

Ouderen en/of zieken hebben en houden de regie over hun eigen leven. Onze kernwaarden daarbij zijn: zorgzaamheid, geborgenheid, toewijding, autonomie, ambitie, integriteit en aandacht.
Ieder mens is uniek en heeft een eigen levensgeschiedenis en sociaal leven. Als gevolg van ouder worden, lichamelijke, cognitieve en/of psychiatrische beperkingen, verdwijnt echter de continuïteit en de grip op hun leven. Dit heeft grote gevolgen voor de persoon zelf maar ook voor alle naasten en de omgeving.

Ieder mens heeft recht op zorg daar waar hij of zij zich vertrouwd en veilig voelt, waar recht wordt gedaan aan ieders autonomie en ruimte is voor oprecht contact met mensen die belangrijk zijn.

Om tot een goed cliënten zorgdossier te komen, gaan we, na toestemming van onze cliënt, een samenwerkingsverband aan met bijvoorbeeld de contactpersoon, mantelzorger of professionele hulpverleners. De cliënt heeft dus de regie hierover.
Helaas kunnen niet al onze cliënten de regie over hun leven behouden. In voorkomende situaties nemen wij de regie over ‘in de geest’ van de cliënt. Dit doen we samen en in afstemming met alle naasten die een belangrijke rol spelen in het leven van onze cliënten.

Door deze visie centraal te stellen, kunnen we goede zorg leveren. Door eerlijkheid en betrouwbaarheid van beide partijen, de transparantie en respect voor privacy, het elkaar aanspreken op werkwijze en integriteit, zijn we in staat onze visie na te leven.