Inspectiebezoek SamenThuis Samen Verder

Op 14 april 2021 bracht Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een aangekondigd bezoek aan SamenThuis Samen Verder in Deurne. Conclusie van het bezoek door Inspectie is dat SamenThuis op alle punten groen staat en aan twaalf van de twaalf getoetste normen voldoet. Deze normen betreffen ‘persoonsgerichte zorg (5 normen); deskundige zorgverlener (7 normen) en sturen op kwaliteit en veiligheid (3 normen).

Een zeer mooie pluim voor SamenThuis !

U vindt hier het inspectierapport.