Hitteprotocol

Nu er warme tijden aanbreken, treft u hierbij de het hitteprotocol aan. Dit hitteprotocol is geënt op de thuiszorg en extramurale geclusterde zorg.

 1. Maak een overzicht van cliënten/patiënten met een verhoogd risico
 • Degenen die niet zelf adequaat kunnen reageren door hun beperkingen (CVA, verstandelijke beperking etc.).
 • Degenen met specifieke aandoeningen, zoals diabetes mellitus of hartfalen.
 • Degenen met overgewicht of een hoge leeftijd.
 • Degenen met een vochtbeperking (zij mogen alleen extra vocht tot zich nemen na overleg met een arts!).
 1. Zorg voor voldoende vochtinname
 • 2 tot 3 liter drinken bij extreme warmte.
 • Maak de hoeveelheid vocht duidelijk (2 flessen van 1 of 1½ liter per dag).
 • Controleer de urinekleur en –productie: een kleine urineproductie met een donkere kleur kan duiden op uitdroging.
 1. Zorg voor afkoeling
 • Luchtige kleding.
 • Bescherming tegen invallend zonlicht.
 • Gebruik van ventilatoren en airconditioners.
 1. Schakel ook mantelzorg in
 • Vraag mantelzorgers of zij willen opletten dat hun naaste goed drinkt.
 • Zorg dat mantelzorgers duidelijk geïnstrueerd zijn.
 1. Wees creatief met het verlenen van zorg
 • Maak afspraken binnen je team om zorgverlening goed aan te passen op de warmte.
 • Overweeg om bepaalde onderdelen van de zorgverlening tijdelijk niet uit te voeren. Zo maak je tijd vrij om te zorgen dat de cliënt/patiënt goed drinkt.
 • Verdeel bij thuiszorg de zorgverlening over de dag om de bovenstaande maatregelen toe te passen en te monitoren.

Tot slot: vergeet niet om zelf ook voldoende te drinken!

 

Nieuws

Kwaliteitsscore

De teams van onze wijkverpleging hebben over het jaar 2021 allen bovengemiddeld gescoord bij Kwaliteitsonderzoek Triqs ‘Waardering cliënten‘. Wij zijn hier als organisatie maar al…

Lees verder »