Voorbereiding Coronavirus

Helmond, 13 maart 2020

Onderwerp: Samen Verder heeft zich voorbereid op het Coronavirus (kopie gericht aan bewoners / clienten van Samen Verder


Geachte mevrouw, mijnheer, beste clienten en bewoners,

De ...

Lees meer

Bezoek SamenThuis – Deurne

Bij elk bezoek bij de prachtige locatie “SamenThuis” te Deurne, ervaren we een deken van warmte en geluk. Een sterk gevoel van voldoening wat we met iedereen kunnen delen.

Je ...

Lees meer

Hoe tevreden zijn onze clienten?

Samen Verder trots op haar goede reputatie

Vandaag 23 september, werd het resultaat van de aanbevelingen door onze clienten bekend voor de wijkverpleging van Thuiszorg Samen Verder, middels de zogenaamde ...

Lees meer

Hitteprotocol

Nu er warme tijden aanbreken, treft u hierbij de het hitteprotocol aan. Dit hitteprotocol is geënt op de thuiszorg en extramurale geclusterde zorg.

  1. Maak een overzicht van cliënten/patiënten met een ...
Lees meer

25 mei onthulling BeleefTV

Zaterdag 25 mei vindt bij de kleinschalige woonlocatie voor ouderen SamenThuis de onthulling plaats van de BeleefTV. Op deze locatie te Deurne, wonen mensen met dementie of somatische klachten. Zij ...

Lees meer

FNO fonds steunt Samen Verder

Het FNO fonds steunt Stichting Vrienden van Samen Verder door een financiële bijdrage toe te kennen van bijna 10.000 euro. Met deze ondersteuning gaat de kleinschalige woonlocatie voor ouderen, SamenThuis ...

Lees meer