Wonen bij Active Samen Verder

Onze cliënt krijgt beschikking over een kamer in een groepswoning (max. 2 personen), waarbij cliënten in de woning worden bezocht door de coach die zich richt op de gang van zaken binnen de groep en het functioneren van de individuele cliënt. Of cliënt krijgt beschikking over een individuele woning waarbij cliënt en woning worden bezocht door coach die zich richt op de gang van zaken binnen het algeheel functioneren van cliënt. Daarbij staat de ondersteuning van het algemeen dagelijks leven op de voorgrond. Het creëren van een goed dag en nachtritme is hierbij van essentieel belang!

Active samen Verder is specialist op het gebied van begeleid wonen in de regio Helmond, (vanaf 2017 Eindhoven) voor (jong) volwassenen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De aanmeldingen voor begeleid wonen zijn zeer divers en variëren van jongeren met bijvoorbeeld ADHD of een stoornis in het autistische spectrum hebben tot volwassenen die bijvoorbeeld na een opname in de psychiatrie aan een zelfstandige terugkeer in de maatschappij werken. Active samen Verder biedt daarnaast ook de hulp bij het indienen van een Wlz/WMO/PGB-zorg (directe link maken voor uitleg) aanvraag. Een eerste stap in de goede richting is een fijne woonplek waar men een grote mate van zelfstandigheid kan hebben. Met de juiste ondersteuning kan, daar waar mogelijk, een cliënt heel goed in staat zijn om op termijn weer geheel zelfstandig te gaan functioneren. Active Samen Verder legt de nadruk op de kansen en perspectieven, niet op de beperking. Voor het aanbod van woningen werkt Active Samen verder samen met verscheidene zorgconsulenten van de Gemeente Helmond. Daarnaast werkt Active Samen Verder nauw samen met particuliere wooninitiatieven.