Groepsbegeleiding

De groepsbegeleiding heeft als doel het organiseren van het groepsgebeuren/groepsklimaat en begeleid de cliënten groep met als inzet het veranderingsproces bij de cliënt(e) te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door;
Themagerichte groepsbegeleiding ter bevordering van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden: De groepsbegeleiding bij Active Samen Veder wordt vormgegeven middels themagericht werken. De thema’s worden ondersteund door bijpassende activiteiten, waardoor het leren van en het ervaren van leeftijdsgenoten op een natuurlijke en ongedwongen manier plaatsvindt. Het delen van kennis, ervaringen en gevoelens draagt bij aan de sociale ontwikkeling en de vergroting van het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De begeleiding vindt wekelijks plaats met een vaste groepssamenstelling.