Missie en visie

Het doel van de ambulante woonbegeleiding is het leveren van bijdrage bij de integratie van mensen die vanwege hun problematiek niet in staat zijn zonder begeleiding zelfstandig kunnen wonen.

Dit doen wij door het bieden van ambulante woonbegeleiding op maat bij een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie.
Wij willen samen met onze cliënten werken aan de opbouw/ontwikkeling van een persoonlijk, maar ook maatschappelijk aanvaardbaar bestaan. Wij willen die bereiken door zorg te dragen voor onder andere trajectbegeleiding, arbeidsritme en het ontwikkelen en toepassen van cliëntgerichte modules.
Dit moet terug te zien zijn in het bieden van respectvolle (warme) zorg, optimale zelfbeschikking en het zoeken naar aansluiting op de individuele achtergrond en zorg- en begeleidingsvraag, geen betutteling, vertrouwde mensen, een vertrouwde omgeving en vastgelegde grenzen. Zo willen wij, daar waar mogelijk, uitkomen op een effectieve maatschappelijke re-integratie.

Wij bieden onze cliënten ondersteuning om te werken verandering of beïnvloeding van hun persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. Wij staan open voor maatschappelijke ontwikkelingen en anticiperen daarop zodat wij geen statische, maar een dynamische organisatie kunnen blijven en daarbij mogen wij nooit maatschappelijke belangen uit het oog verliezen.

Visie

Beschermd en begeleid wonen Samen Verder wil komen tot een zo optimaal mogelijke samenwerking met en dienstverlening aan de verschillende partners zowel binnen als buiten de zorgketen. Wij willen te allen tijden vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de positie van die partner(s) aan het bereiken van gestelde doelen werken. Het begeleidingsplan is hiervoor de leidraad. Wij hechten aan een samenwerking die zich kenmerkt door duidelijkheid over de verwachtingen naar elkaar, het streven naar professionalisering, respect, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid.

Beschermd en begeleid wonen Samen Verder wil samen met cliënten van werken aan de opbouw en/of ontwikkeling van een persoonlijk én maatschappelijk aanvaardbaar bestaan. Wij willen dat bereiken door zorg te dragen voor onder andere trajectbegeleiding, arbeidsritme en het ontwikkelen en toepassen van cliëntgerichte modules”.
Dit moet terug te zien zijn in het bieden van respectvolle (warme) zorg, optimale zelfbeschikking en zoeken naar aansluiting op de individuele achtergrond en zorg- en begeleidingsvraag, geen betutteling, vertrouwde mensen, een vertrouwde omgeving en vastgelegde grenzen. Zo willen wij uitkomen op een effectieve maatschappelijke re-integratie.

Wij willen een organisatie zijn die, met de cliënt gezamenlijk geformuleerde doelen en opdrachten uitvoert en binnen persoonlijk gestelde tijden doelen behaald en daar waar nodig bijstelt. Daarnaast willen wij binnen het kader van onze expertise en mogelijkheden een bijdrage leveren aan een effectieve maatschappelijke re-integratie voor cliënten die begeleiding van beschermd en begeleid wonen Samen Verder ontvangen.

Kernwaarden:

BBW wil een organisatie zijn waarin duidelijk is wat van een ieder wordt verwacht. Voor alle medewerkers geldt dat zij in staat moeten zijn om de navolgende normen en waarden binnen een algemeen aanvaardbaar werkverband te interpreteren en uit te oefenen wat betreft:

 • Verantwoordelijkheidsbesef
 • Transparantie
 • Veiligheid
 • Ontwikkelbereidheid
 • Integriteit
 • Professionaliteit
 • Resultaatgerichtheid

Werkwijze:

Onze coaches zetten zich in goed om de ambities waar te maken binnen beschermd en begeleid wonen Samen Verder. Daarom staat respect centraal in de werkwijze van beschermd en begeleid wonen Samen Verder. In de taakuitvoer komt dit als volgt naar voren:

 • Iedereen kan rekenen op dezelfde respectvolle behandeling
 • de cliënt krijgt te maken met een klein team van vertrouwde
  begeleiders

NB. we geven de grenzen aan van onze mogelijkheden, leggen dit schriftelijk vast in een begeleidingsdossier. Dit leidt soms tot teleurstellingen maar geeft wel duidelijkheid!