Hoe werkt het?

De coach komt wekelijks een aantal uren bij de cliënt thuis en maakt samen met de cliënt een plan van aanpak. Door goed te luisteren en daar waar mogelijk bijvoorbeeld zoveel mogelijk de eigen kracht van gezinsleden en mantelzorgers aan te boren, brengen zij de problematiek in kaart en gaat de coach op een respectvolle en discrete manier aan het werk voor de cliënt.

Het komt erop neer dat de coach samen met u veranderingen aanbrengt op gebieden waar dat nodig is. Bij alle werkzaamheden staat voorop dat uw coach geen werk van de cliënt overneemt! ‘we staan er samen voor’. De bedoeling is dat u zelf leert uw problemen te hanteren, waardoor u weer controle over uw dagelijkse leven krijgt.
Alle coaches hebben een beroepsgeheim. Er wordt gewerkt met respect voor uw normen en waarden.
Vaak is er sprake van meerdere hulpverleners. Wanneer dat het geval is, zal de coach om uw (schriftelijke) toestemming vragen en contact met deze hulpverleners opnemen voor overleg/advies zodat de hulpverlening goed op elkaar af gestemd kan worden, dit werkt natuurlijk in uw voordeel.

Mensen kunnen op deze manier, relatief snel weer zelfstandig verder. Indien nodig verwijst uw coach u door of werkt nauw samen met andere hulpverleners of daar waar nodig andere vormen van hulpverlening.