Diagnostiek

Om inzicht te krijgen in de oorzaken van gedragsproblemen kan een aanvullend onderzoek worden verricht, in de vorm van observaties, gesprekken, testen of het beantwoorden van vragenlijsten. Dit onderzoek richt zich, afhankelijk van het probleem of de vraag, op aspecten als intelligentie, persoonlijkheid, ontwikkeling of interactiepatronen. Dergelijke diagnostiek wordt met toestemming van u via uw huisarts aangevraagd. Ondersteuning en training word individueel of op groepsniveau aangeboden en eventueel op maat aangepast. Een kleine selectie van de mogelijkheden:
 • begeleiden bij sociaal-emotionele problemen
 • versterken van zelfbeeld, communicatie oefenen, leren grenzen stellen.
 • assertiviteit

Mogelijke begeleiding/ ondersteuning

 • Hulp bij het opbouwen van een sociaal netwerk
 • activerend toe leiden naar scholing en werk
 • Zelfstandigheidstraining
 • Sociale vaardigheidstraining (SOVA)
 • Neurofeedback training (NFT)
 • Rationeel Emotieve Therapie (RET)
 • Kunstzinnige Therapie
 • Psycho Motorische Therapie (PMT)