Begeleid- en beschermd Wonen

Jongvolwassenen vanaf 18 jaar kunnen zich bij Beschermd en begeleid wonen Samen Verder aanmelden voor ambulante begeleiding of begeleid wonen. Ons zorgpakket bestaat uit een combinatie van begeleiding met of zonder wonen gecombineerd. Er wordt individueel afgestemd welke vorm het beste aansluit bij de behoefte van de cliënt. De mogelijkheden worden per cliënt zorgvuldig in kaart gebracht en daarbij hanteren wij de stelling dat iedere cliënt uniek is en met respect benaderd dient te worden.

 

Beschermd en Begeleid wonen Samen Verder richt de begeleiding op het kunnen uitvoeren van de dagelijkse levensverrichtingen, het structureren van het persoonlijk leven en het voeren van de eigen regie. Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid en bijvoorbeeld het voorkomen van opname in een instelling. Iedereen die ambulante Woonbegeleiding ontvangt, krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze vaste begeleider voert de begeleidingsgesprekken en zal het meeste contact met u onderhouden. Het is mogelijk, afhankelijk van de omvang van de zorgvraag, dat er een tweede begeleider komt om u te begeleiden.

 

Begeleid zelfstandig wonen

Begeleiding betekent niet dat de woonbegeleider/coach allerlei taken overneemt. De begeleider helpt juist zó dat u zelfstandig kunt (leren) functioneren, eventueel met hulp van derden, bijvoorbeeld familie of een mantelzorger. Woonbegeleiding kan betrekking hebben op verschillende terreinen, bijvoorbeeld het huishouden; medicijngebruik; financieel-administratieve zaken; contact met de behandelaar; geloofszaken; winkelen; vrijetijdsbesteding.

 

Sociale contacten zijn belangrijk. Het hebben en onderhouden van contacten met familie, omgeving en gemeente is een belangrijk aandachtsgebied van ambulante Woonbegeleiding. De begeleider ondersteunt u om initiatieven te nemen in contacten. Een zinvolle dagbesteding kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vinden van structuur en voldoening in het leven. Het creëren van een goed dag en nachtritme is hierbij van essentieel belang! Als het nodig is, biedt de woonbegeleider/coach ook hulp bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk of dagbesteding.

 

Begeleidingsplan

De woonbegeleider/coach stelt samen met u een begeleidingsplan op. Hierin wordt o.a. verwoord welke doelen u wilt bereiken met de begeleiding, wat u en uw begeleider daaraan doen en op welke termijn dit gebeurt. Meerder keren in een jaar (elke 2 a 3 maanden) wordt het plan met u geëvalueerd en eventueel bijgesteld.