Wachttijden en Verzekeraars

Wachttijden wijkverpleging

Bijgesteld 1 maart 2017: Thuiszorg Samen Verder kent een wachttijd van maximaal 3 dagen vanaf de aanvraag en aanvang van de zorgverlening. Indien noodzakelijk kan er binnen 24 uur verpleging, verzorging of huishoudelijke zorg worden opgestart.

 

Verzekeraars

Voor 2017 heeft Samen Verder overeenkomsten gesloten met de volgende verzekeraars voor de wijkverpleging: CZ, VGZ, Delta Lloyd, DSW, Menzis, ZilverenKruis / Achmea, Multizorg, ONVZ, Zorg en Zekerheid en ENO.

 

cz dsw zk multi onvz eno zzh menzis84 vgz