Huishoudelijke Hulp

Als u door ziekte, ouderdom of handicap, het huishoudelijke werk niet zelf meer kunt doen, heeft u mogelijk aanspraak op huishoudelijke zorg. Hieronder leggen wij uit waar u deze zorg kunt aanvragen.

Professionele zorg begint bij een WMO-indicatie

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp heeft u een indicatie nodig van uw gemeente. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw eigen gemeente. Deze kunnen u dan verder helpen. Heeft u echter vragen over het aanvragen van de indicatie, neem dan gerust contact op met ons en we proberen u verder te helpen! Als de gemeente besluit dat u zorg nodig heeft, dan vergoedt de gemeente de kosten hiervan. Nadat uw indicatie is toegewezen, kunt u vervolgens contact met Thuiszorg Samen Verder opnemen voor een afspraak met onze cliëntadviseur. Deze komt dan bij u thuis om uw wensen over de invulling van de zorg bespreken. Vindt u het prettig om het gesprek in bijzijn van een mantelzorger te voeren, dan is dit uiteraard geen probleem.

Afhankelijk van uw inkomen wordt er door het CAK een eigen bijdrage berekent. Heeft u bv. huishoudelijke hulp en verpleging en verzorging. dan wordt hiervoor 1 eigen bijdrage berekend. Klik hieronder om u eigen bijdrage te berekenen. Afhankelijk van uw inkomen wordt er door het CAK een eigen bijdrage berekent. Heeft u bv. huishoudelijke hulp en verpleging en verzorging wordt hiervoor 1 eigen bijdrage berekend. Wilt u uw eigen bijdrage berekenen dan kunt u dit doen op de website www.hetcak.nl

Huishoudelijke Hulp Toelage HHT

U kunt ook huishoudelijke hulp inkopen via de ‘huishoudelijke hulp toeslag’ ook wel HHT genoemd. Doormiddel van een eigen bijdrage van € 11,49 per uur kunt u hulp ontvangen.

De volgende dienstverlening kunt u afnemen bij de huishoudelijke hulp toelage:

 • Hulp bij het huishouden
 • Hulp bij het strijken
 • Hulp bij maaltijden
 • Een grote schoonmaak
 • Boodschappenhulp
 • Opruimen zoals zolder of garage

De huishoudelijke hulp toelage is bedoeld voor:

 • kwetsbare groepen
 • als u ouder bent dan 70 jaar
 • of als u mantelzorger bent

In sommige gevallen is een huishoudelijke hulp toelage aantrekkelijker dan een WMO-indicatie in verband met een eigen bijdrage vanuit het CAK. U kunt zich hierover laten informeren bij de clientadviseur.

U betaalt € 11,49 per uur, waarvoor u per periode (4 weken) een factuur ontvangt. U ontvangt met de ‘Huishoudelijke Hulp Toelage’ geen eigen bijdrage vanuit het CAK.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze hulp is aanvullend: het werk van de medewerker begint waar uw eigen werk ophoudt. U kunt hierbij denken aan ramen wassen, stofzuigen, bedden opmaken, maaltijden e.d.
Per persoon verschilt de hoeveelheid huishoudelijke hulp die hij/ zij nodig heeft. Samen met u wordt bekeken wat u zelf nog kunt en waarbij u hulp nodig heeft. Dit wordt genoteerd in het zorgdossier.

Wat gebeurt er na aanmelding?

 • De cliëntadviseur van de huishoudelijke hulp komt bij u op huisbezoek.
 • Samen met u vult deze het ondersteuningsplan in.
 • U bepaalt dus samen met de cliëntadviseur wat u wensen zijn over de zorg.
 • Tijdens de intake worden ook afspraken gemaakt over hoe u de uren wil verdelen, op welke dagen u  het liefst zorg heeft e.d.
 • Na deze intake wordt er gekeken welke huishoudelijk medewerker er ingezet kan worden om uw zorg te verlenen. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen.
 • Na 6 weken neemt de cliëntadviseur contact met u op om te evalueren hoe de zorg verloopt en of u tevreden bent over de medewerker.
 • Minimaal 1 keer per jaar evalueert de cliëntadviseur de ondersteuning.

Cliëntadviseur

Via 0492 – 476001 kunt u contact opnemen met de clientadviseur huishoudelijke hulp.