Sponsor run – Viking Mud Run

Zaterdag 7 april was er een Strong Viking Mud Run. Fysiotherapie Retera en SamenThuis – Samen Verder uit Deurne  kwamen in actie tijdens een ‘modder – ren’, ter sponsoring ...

Lees meer

Hitte Protocol

Aanhoudende hitte kan een risico vormen voor de gezondheid en kan zelfs levensbedreigend zijn. Wat kunt u hieraan doen?

 

  1. Maak een overzicht van cliënten/patiënten met een verhoogd risico
  • Degenen ...
Lees meer

Afspraken verzekeraars en zorgkantoor

Wijkverpleging

Voor 2017 heeft Samen Verder overeenkomsten gesloten met de volgende verzekeraars voor de wijkverpleging: CZ, VGZ, Delta Lloyd, DSW, Menzis, ZilverenKruis / Achmea, Multizorg, ONVZ, Zorg en Zekerheid en ...

Lees meer

Klachtenbehandeling 2017

Vanaf 1 januari is er een nieuwe klachtenregeling van kracht. Voordat u een officiële klacht indient, kunt u bij Samen Verder gebruik maken van een klachtenbehandelaar. Indien blijkt dat de ...

Lees meer