Hitte Protocol

Aanhoudende hitte kan een risico vormen voor de gezondheid en kan zelfs levensbedreigend zijn. Wat kunt u hieraan doen?

 

  1. Maak een overzicht van cliënten/patiënten met een verhoogd risico
  • Degenen ...
Lees meer

Afspraken verzekeraars en zorgkantoor

Wijkverpleging

Voor 2017 heeft Samen Verder overeenkomsten gesloten met de volgende verzekeraars voor de wijkverpleging: CZ, VGZ, Delta Lloyd, DSW, Menzis, ZilverenKruis / Achmea, Multizorg, ONVZ, Zorg en Zekerheid en ...

Lees meer

Kleinschalig wonen SamenThuis bestaat 1 jaar

Het kleinschalig wooninitiatief van Samen Verder “SamenThuis”, bestaat 3 februari 2017 één jaar. Ruim een jaar geleden werden de toenmalige bewoners overdonderd met het faillissement van het “Zorgdorp”.  ...

Lees meer

Klachtenbehandeling 2017

Vanaf 1 januari is er een nieuwe klachtenregeling van kracht. Voordat u een officiële klacht indient, kunt u bij Samen Verder gebruik maken van een klachtenbehandelaar. Indien blijkt dat de ...

Lees meer

AZC in Deurne is afgeblazen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft op dinsdag 17 juli de gemeente Deurne laten weten dat de komst van het AZC in Deurne ‘on hold’ is gezet. In de ...

Lees meer